Contoh Minit Mesyuarat Persatuan / Syarikat / Kerajaan (format WORD)

CONTOH MINIT MESYUARAT

Adakah ini kali pertama anda ditugaskan untuk merakam minit mesyuarat?

Sekiranya demikian, anda perlu memahami bahawa itu adalah tugas yang sangat penting.

Terdapat beberapa perkara mengenai minit mesyuarat yang perlu dititikberatkan dan diambil kira.

Berikut dikongsikan minit mesyuarat dan bagaimana membuat nota yang betul untuk memudahkan urusan syarikat / persatuan / perbincangan anda.

Apa minit mesyuarat?

Minit mesyuarat adalah catatan bertulis mengenai apa yang dibincangkan dalam kumpulan.

Sekiranya tidak ada nota, semua perbincangan tidak akan mempunyai tindakan susulan.

Ingin menjadi yang pertama mendaftar untuk BANTUAN KERAJAAN? Anda harus menyertai telegram kami sekarang di https://t.me/ecentral

Baca juga: eOperasi KPM: mengemas kini maklumat guru dan memeriksa status dalam talian

Komponen penting minit mesyuarat

Pada asasnya, komponen penting yang perlu diberi perhatian dalam minit mesyuarat adalah:

 1. Sambutan Presiden
 2. Pengesahan Minit Mesyuarat dan Perubahan (dari mesyuarat sebelumnya)
 3. Isu Yang Muncul
 4. Pembentangan dokumen kerja atau pembentangan laporan
 5. Mata pelajaran lain
 6. Penangguhan

Contoh Minit Mesyuarat Persatuan / Kelab

contoh minit mesyuarat
Contoh minit mesyuarat ringkas

Baca juga: Contoh perjanjian sewa rumah sederhana (dalam Word dan PDF)

Contoh minit mesyuarat kerajaan

Contoh minit mesyuarat kerajaan / Sumber: KKR
format perjumpaan
contoh minit mesyuarat

Contoh minit mesyuarat syarikat

Format (boleh menyalin / mengedit)

TAJUK: (Catat nama mesyuarat dan bilangan mesyuarat)

TARIKH:

TEMPAT, TEMPAT:

MASA / HARI:

KEHADIRAN:

(Senaraikan nama ahli yang menghadiri mesyuarat
prihatin, bermula dengan nama ketua mesyuarat.

Urutan nama ahli mesyuarat yang hadir adalah
mengikut kekananan.)

Setiausaha diperhatikan pada akhir perjanjian.

HADIAH:

Senaraikan nama pegawai yang bukan
ahli, tetapi dijemput khas untuk menghadiri mesyuarat atau
turut menghadiri mesyuarat tersebut.
Susunan nama mestilah mengikut peringkat senior.

PENGHARGAAN ABSENCE:

Susunan nama mestilah mengikut peringkat senior.

SETIAUSAHA:

Senaraikan nama pegawai yang menjadi urusetia
perjumpaan.

Susunan nama mestilah mengikut peringkat senior.

PENGENALAN / PENGENALAN PENGERUSI

Lajur ini mengandungi catatan mengenai isu-isu penting yang dibangkitkan oleh Presiden
perjumpaan.

Perkara-perkara penting ini tidak perlu
dibangkitkan semasa mesyuarat untuk membincangkan isu-isu yang timbul atau semasa perbincangan kertas kerja atau pada akhir mesyuarat.

PENGESAHAN MINIT MESYUARAT

Catat hasil minit mesyuarat terakhir yang sama
tidak disahkan tanpa perubahan atau subjek disahkan
perubahan tertentu. Sekiranya terdapat perubahan,
menunjukkan perubahan yang berkaitan

PERKARA SUBJEK

Lajur ini mengandungi catatan mengenai isu-isu yang dibangkitkan pada pertemuan sebelumnya.

Tajuk utama subjek yang dibincangkan mesti diperhatikan.

Untuk memudahkan rujukan, halaman dan perenggan dari minit mesyuarat sebelumnya yang membincangkan perkara yang sama harus diberi perhatian.

Sekiranya ada perkara yang masih memerlukan
tindakan, perhatikan juga agensi atau pekerja yang diperlukan
lakonan.

Semasa agenda ini dibentangkan, Setiausaha harus
melaporkan status tindakan berdasarkan keputusan itu
dibuat pada pertemuan terakhir.

Setiap keputusan mesyuarat mesti ‘direkodkan’ dan
status semasa yang ditentukan (status semasa pra-mesyuarat
atau ketika fail diedarkan kepada anggota), serta diberitahu
tarikh selesai tindakan yang diambil.

Ini bertujuan untuk memberitahu anggota dewan bahawa
keputusan yang dibuat telah dibuat
tindakan berlaku dan pengesanan tindakan yang dipantau
oleh sekretariat untuk setiap keputusan yang diambil oleh
jawatankuasa yang berkenaan.

 • Contoh tindakan yang telah diselesaikan (tindakan itu selesai sementara statusnya dilaporkan dalam mesyuarat yang sedang berlangsung).
 • Contoh tindakan yang belum selesai (tindakan yang belum selesai diambil semasa status dilaporkan dalam mesyuarat yang sedang berlangsung)

PERBINCANGAN KERJA KERJA

Untuk perjumpaan tertentu, beberapa makalah dibentangkan untuk dibincangkan.

Perkara yang perlu direkodkan dalam ruangan ini adalah:

 1. Tajuk artikel;
 2. Tujuan utama artikel disediakan
 3. Isu-isu penting yang dibangkitkan di atas kertas;
 4. Cadangan
 5. Implikasi kewangan
 6. Tindakan mesyuarat (mesyuarat diminta untuk mengambil perhatian / menyetujui / mengesahkan / mengesahkan pendaftaran)
 7. Jabatan yang menyediakan dokumen kerja;
  • Semasa perbincangan, pendapat / komen ahli mesyuarat mengenai isu-isu yang dibangkitkan dalam artikel harus dicatat dalam minit.
  • Hasil mesyuarat akan direkodkan bersama tindakan pihak yang bertanggungjawab.

SUBJEK LAIN

Lajur ini mencatat perkara lain yang
dibincangkan pada pertemuan itu, yang pada mulanya
tidak termasuk dalam agenda mesyuarat.

PENUTUP

Lajur ini merakam perkara seperti:

 • Apabila mesyuarat berakhir atau berakhir;
 • Ucapan terima kasih oleh Pengerusi Lembaga;
 • Perhatikan tarikh mesyuarat seterusnya sekiranya tarikhnya telah ditentukan.

Tandatangan Presiden: ………………………………

(minit ditandatangani pada tarikh perjumpaan berikutnya, iaitu setelah pengesahan)

Tarikh:

Muat turun contoh / contoh minit mesyuarat

Leave a Comment