Daftar dan periksa status pembayaran anda secara dalam talian

Untuk membantu rakyat Malaysia meringankan beban hidup, terutama ketika menghadapi kesulitan, perkhidmatan bantuan kewangan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) diberikan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan.

Tujuan memberi bantuan JKM adalah agar orang dapat terus bertahan dengan baik, serta membantu orang dalam pemulihan, pencegahan dan pembangunan modal insan.

Proses pemberian bantuan sosial juga mengambil kira potensi setiap benefisiari yang masih produktif untuk hidup berdikari.

Terdapat beberapa jenis bantuan yang boleh diminta di JKM, sama ada bulanan atau sekaligus, mengikut kategori di bawah.

11 JKM 2020 Bantuan

Semua permintaan yang dibuat mesti memenuhi yuran dan kriteria bantuan sosial berdasarkan setiap jenis bantuan berikut:

1. Penjagaan Kanak-kanak (BKK)

UNTUK MENILAI

Minimum RM100 sebulan setiap orang dan maksimum RM450 untuk seisi keluarga dengan lebih daripada 4 orang anak.

Ingin menjadi yang pertama mendaftar untuk BANTUAN KERAJAAN? Anda harus menyertai telegram kami sekarang di https://t.me/ecentral

KRITERIA KELAYAKAN KHAS

 • Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 • Keluarga / pengasuh yang menjaga anak-anak dan pendapatan keluarga tidak melebihi Garis Kemiskinan Keluarga Miskin Purata Semasa (PGK) atau PGK Purata Miskin Semasa Per Kapita;
 • Kanak-kanak di bawah 18 tahun dan lebih dari 18 tahun boleh dipertimbangkan sekiranya mereka bersekolah pada akhir sekolah menengah ATAU
 • Sebarang kes yang perlu, layak dipertimbangkan dengan persetujuan Ketua Pengarah Bantuan Sosial (KPKM).

2. Elaun pekerja kurang upaya

UNTUK MENILAI

RM400 sebulan setiap orang.

KRITERIA KELAYAKAN KHAS

 • Warganegara, pemastautin dan bekerja di Malaysia;
 • Berumur 16 tahun ke atas;
 • Pemegang kad JKM OKU;
 • Pendapatan bulanan RM 1,200.00 ke bawah;
 • Mana-mana kes yang perlu, layak dipertimbangkan dengan persetujuan KPKM

3. Bantuan untuk Orang Kurang Upaya dan Tidak Bekerja (BTB)

UNTUK MENILAI

RM250 seorang setiap bulan.

KRITERIA KELAYAKAN KHAS

 • Warganegara dan pemastautin di Malaysia;
 • Berumur 16 tahun ke atas;
 • Pemegang kad JKM OKU;
 • Tidak berusaha untuk bekerja.
 • Calon yang bukan pemastautin / pelatih institusi yang dikendalikan oleh JKM atau pusat jagaan harian / pusat kediaman yang menyediakan perkhidmatan / kemudahan secara percuma atau Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK)
 • Sumber kewangan bulanan bagi orang kurang upaya tidak melebihi Purata Kadar Pendapatan Per Kapita dari Garis Kemiskinan Semasa (PGK).
 • Apa jua kes yang diperlukan, ia layak dipertimbangkan dengan persetujuan KPKM.

Catatan: Sumber kewangan seperti pencen / perkhidmatan sosial / bantuan dan lain-lain

4. Pesakit Cacat / Pesakit Penggantian Kronik (BPT)

UNTUK MENILAI

RM350 sebulan setiap orang.

KRITERIA KELAYAKAN KHAS

 • Warganegara dan pemastautin di Malaysia;
 • Calon adalah pengasuh sepenuh masa / memberikan rawatan intensif untuk pesakit gelandangan / kehilangan tempat tinggal / pesakit kronik yang memerlukan pengawasan dan perawatan;
 • Pendapatan keluarga bulanan tidak melebihi RM3,000 ATAU
 • Sebarang kes yang perlu, layak dipertimbangkan dengan persetujuan KPKM.

5. Bantuan Ibu Bapa (BOT)

UNTUK MENILAI

RM350 sebulan setiap orang.

KRITERIA KELAYAKAN KHAS

 • Warganegara dan pemastautin di Malaysia;
 • Warga emas berumur 60 tahun ke atas;
 • Pendapatan keluarga tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan Purata Semasa (PGK) Keluarga Miskin atau PGK Kemiskinan Purata Semasa PGK; dan
 • Orang tua yang tidak menetap di institusi yang dikendalikan oleh JKM; atau pusat jagaan kanak-kanak / pusat kediaman yang menawarkan kemudahan / perkhidmatan secara percuma ATAU
 • Apa jua kes yang diperlukan, ia layak dipertimbangkan dengan persetujuan KPKM.

6. Bantuan Persekutuan Am

UNTUK MENILAI

RM100 sebulan setiap orang. Maksimum RM350 sebulan untuk sebuah keluarga.

KRITERIA KELAYAKAN KHAS

Keluarga yang memerlukan dan miskin tidak dilindungi oleh jenis bantuan lain.

7. Bantuan untuk anak angkat (BAP)

UNTUK MENILAI

RM250 sebulan untuk setiap kanak-kanak. Maksimum RM500 sebulan untuk keluarga dengan 2 orang anak atau lebih.

KRITERIA KELAYAKAN KHAS

Keluarga yang menjaga anak / anak seperti berikut: –

 • Kanak-kanak di bawah 18 tahun;
 • Anak-anak tanpa ibu bapa;
 • Kanak-kanak tidak diterima pakai melalui Akta Adopsi 1952 atau Akta Pendaftaran Anak Angkat 1952; atau
 • Anak-anak tinggal bersama keluarga angkat melalui: –
  1. Anak-anak dikeluarkan dari “Program Anak Angkat” yang dikendalikan oleh JKM; atau
  2. Kanak-kanak di bawah perintah Mahkamah Kanak-kanak mengikut Akta Kanak-kanak 2001.

8. Bantuan Latihan Perantis (BLP)

UNTUK MENILAI

RM200 sebulan setiap orang.

SYARAT KELAYAKAN

 • Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 • Anak-anak penerima bantuan atau bekas jurulatih / bekas penduduk amal; atau
 • Kes pengawasan moral; atau
 • Bekas Pelatih Perintah Khidmat Masyarakat; ATAU
 • Mana-mana kes yang perlu, layak dipertimbangkan dengan persetujuan KPKM.

Pemerhatian:
Kelulusan dibuat berdasarkan tempoh latihan dan maksimum 24 bulan.

9. Pelancaran Bantuan Geran (GP)

UNTUK MENILAI

Maksimum RM2,700 pada satu masa.

KRITERIA KELAYAKAN KHAS

 • Warganegara dan pemastautin di Malaysia;
 • JKM kumpulan sasaran;
 • Jangan melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Keluarga Purata Miskin Semasa atau PGK Purata Kemiskinan Semasa; ATAU
 • Mana-mana kes yang perlu, layak dipertimbangkan dengan persetujuan KPKM.

10. Peranti Tiruan / Peranti Sokongan (BAT)

UNTUK MENILAI

Mengikut harga sebenar yang ditetapkan.

SYARAT KELAYAKAN

 • Warganegara dan bermastautin di Malaysia;
 • JKM kumpulan sasaran;
 • Jangan melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Keluarga Purata Miskin Semasa atau PGK Purata Miskin Purata Semasa;
 • Disyorkan oleh pegawai atau pakar perubatan (kerajaan / swasta) / Pegawai JKM mengikut jenis kecacatan; ATAU
 • Sebarang kes yang perlu, layak dipertimbangkan dengan persetujuan KPKM.

Pemerhatian:
Sumbangan dari keluarga digalakkan untuk membiayai sebahagian kos prostesis / alat sokongan.

JENIS PERALATAN ARTIFIKAL / PERALATAN SOKONGAN

 • Ahli Palsu
 • Kerusi Roda
 • Alat pendengaran
 • Alat lain yang diperlukan
 • Penggantian / pembaikan alat
 • Jenis peralatan yang berkaitan (klik lampiran)

11. Tabung Bantuan untuk Korban Serangan Hidupan Liar

UNTUK MENILAI

 • Maksimum RM20,000.00 untuk kematian atau hilang upaya kekal.
 • Untuk kes kecacatan separa, kadar bantuan ditentukan berdasarkan peratusan kategori kecederaan.

Permohonan dalam talian

 1. Lawati laman web eBantuanJKM di pautan berikut http://ebantuanjkm.jkm.gov.my/spbk/Awam/BorangPermohonan_SemakIc.jsp;
 2. Mendaftar permohonan mengikut negeri
 3. Isi nombor kad pengenalan anda
 4. Isi borang yang berkaitan

Permintaan bantuan kewangan dikendalikan di peringkat Bahagian Daerah / Jajahan / Kesejahteraan Sosial di seluruh negara.

Setiap permohonan yang didaftarkan akan disiasat untuk dinilai (pengujian sumber) untuk mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon.

Isu ini selari dengan prinsip memberi bantuan berdasarkan kelayakan dan bukannya hak.

PERHATIAN: Sila pergi ke Pejabat Kebajikan Masyarakat mengikut Daerah yang telah anda lamar dalam 14 hari setelah mendaftar secara dalam talian.

Jika tidak, sistem akan membatalkan aplikasi secara automatik.

Dokumen yang diperlukan

 1. Salinan kad pengenalan MyKad / pemohon;
 2. Salinan MyKad / Kad Pengenalan ahli keluarga yang tinggal bersama;
 3. Salinan kad OKU / bukti pendaftaran sementara OKU; (Sekiranya kategori OKU)
 4. Salinan surat penyata pendapatan / penyata pendapatan; (jika bekerja sendiri)
 5. Bil utiliti (air / elektrik / telefon / bintang)
 6. Laporan dari pegawai perubatan kerajaan / hospital swasta / klinik kesihatan (untuk kes orang kurang upaya yang tidak bekerja / kehilangan tempat tinggal / kronik / alat buatan)

* Sila bawa dokumen di atas semasa anda datang ke pejabat.

Bentuk Berkaitan

Memeriksa status permohonan

Inilah cara untuk memeriksa status permohonan bantuan JKM:

 1. Log masuk ke laman web rasmi eBantuanJKM
 2. Tekan butang ‘Periksa status pengesahan dalam talian’
 3. Sila masukkan nombor kad pengenalan dan klik pada butang Verifikasi.

Senarai ini hanya akan memaparkan status bantuan yang diminta atau sebagai penerimaan.

Maklumat lanjut

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai bantuan yang diminta, hubungi Pejabat Keselamatan Sosial Daerah / Bahagian / Daerah di mana permintaan bantuan ini dibuat atau hubungi ibu pejabat JKM di talian 03 – 8000 8000

Jabatan Kebajikan Masyarakat, Aras 6, 9-18, No 55, Persiaran Perdana, Balai Polis 4, 62100 Putrajaya.

Leave a Comment